VVE is bij ons Verwonderen, verkennen en Experimenteren! “Kinderopvang is bij uitstek de plek waar kinderen door spel nieuwe ervaringen opdoen en leren. Medewerkers in de kinderopvang bieden kinderen alle ruimte om met elkaar te spelen, zij begeleiden het spel van kinderen en verrijken dat waar nodig en mogelijk. Dat betekent dat zij, om aan te sluiten bij het pedagogisch kader kinderopvang, kansen aangrijpen en creëren om zo het spel van kinderen te verdiepen” (Goorhuis-Brouwer, 2018). 
De ontdekbak vol gekleurde rijst...
Op De Springplank werken wij, door het kleinschalige karakter, veel meer één op één en proberen we een optimaal leermoment te bereiken.

We werken ontwikkelingsgericht met kinderen volgens de principes van Basisontwikkeling (Janssen-Vos, 2008). Belangrijk hier in is de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Binnen de basisontwikkeling leer je om tijd te nemen voor de verhalen en ervaringen van kinderen. Deze tijd is van onschatbare waarde. Zo leren wij de kinderen goed kennen en kom we er achter hoeveel ze al weten, kunnen en denken. Daarbij is observeren van kinderen essentieel. Als wij naar kinderen kijken, luisteren en met ze mee doen, zien wij steeds meer mogelijkheden om de verhalen en betekenissen te verbinden. In interactie leren ze niet alleen van ons en van elkaar, maar leren wij vooral ook veel van en over de kinderen.
Elk kind kent een eigen individuele ontwikkeling. Deze ontwikkeling proberen wij zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren.
Spelen is dwalen zonder routeplanner”, zegt Marianne De Valck in haar boek Aandacht voor spelen (2012). Wij vinden dat kinderen vrij moeten kunnen spelen, maar kijken ook naar hoe we de spelontwikkeling kunnen ontwikkelen en verdiepen.