VVE is bij ons Verwonderen, verkennen en Experimenteren! “Kinderopvang is bij uitstek de plek waar kinderen door spel nieuwe ervaringen opdoen en leren. Medewerkers in de kinderopvang bieden kinderen alle ruimte om met elkaar te spelen, zij begeleiden het spel van kinderen en verrijken dat waar nodig en mogelijk. Dat betekent dat zij, om aan te sluiten bij het pedagogisch kader kinderopvang, kansen aangrijpen en creëren om zo het spel van kinderen te verdiepen” (Goorhuis-Brouwer, 2018). 
De ontdekbak vol gekleurde rijst...
Op De Springplank werken wij, door het kleinschalige karakter, veel meer één op één en proberen we een optimaal leermoment te bereiken.

We werken ontwikkelingsgericht met kinderen volgens de principes van Basisontwikkeling (Janssen-Vos, 2008). Belangrijk hier in is de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Binnen de basisontwikkeling leer je om tijd te nemen voor de verhalen en ervaringen van kinderen. Deze tijd is van onschatbare waarde. Zo leren wij de kinderen goed kennen en kom we er achter hoeveel ze al weten, kunnen en denken. Daarbij is observeren van kinderen essentieel. Als wij naar kinderen kijken, luisteren en met ze mee doen, zien wij steeds meer mogelijkheden om de verhalen en betekenissen te verbinden. In interactie leren ze niet alleen van ons en van elkaar, maar leren wij vooral ook veel van en over de kinderen.
Elk kind kent een eigen individuele ontwikkeling. Deze ontwikkeling proberen wij zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren.
Spelen is dwalen zonder routeplanner”, zegt Marianne De Valck in haar boek Aandacht voor spelen (2012). Wij vinden dat kinderen vrij moeten kunnen spelen, maar kijken ook naar hoe we de spelontwikkeling kunnen ontwikkelen en verdiepen. 

Waarom een nieuwe kinderopvang?
Vierentwintig jaar geleden betrad ik met beide voeten onderwijsland. Ik heb de laatste acht jaar, als leerkracht onderwijs, met veel plezier, gewerkt met kleuters. Een
groep waar steeds meer van verwacht wordt. Het spelend leren komt meer en meer in de verdrukking. Terwijl kinderen juist door te spelen ontzettend veel leren en op een eigen wijze de doelstellingen halen. Observeren is daarbij belangrijk. Gericht vastleggen wat je ziet gebeuren en wat een kind doet, zegt en ervaart.
Voelen in de modderbak tijdens Modderdag...

Vanuit deze visie heb ik besloten een kinderopvang voor alle kinderen te starten.
Ik heb er bewust voor gekozen om het kleinschalig te houden. We hebben de tijd om de kinderen de zorg en begeleiding te bieden die ze nodig hebben. Voor veel kinderen is het spelen in een rustige, overzichtelijke omgeving en een kleine groep heel fijn. Ze ervaren minder prikkels. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. In januari 2021 bestaat De Springplank tien jaar.

De kinderopvang is in beweging. Er is steeds meer behoefte aan goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Professionals die naast ervaring ook kennis hebben van de ontwikkeling en kunnen inspelen op de behoeftes van een kind. Dat is ook een van de redenen voor het starten van een nieuwe kinderopvang. Ik wil mijn bijdrage leveren aan deze ontwikkeling!

Ervaring
Naast vierentwintig jaar praktijkervaring, heb ik in de afgelopen jaren verschillende workshops, cursussen en opleidingen gevolgd. Ik ben SOVA-trainer en heb sociale vaardigheidstrainingen gegeven.

Juni 2011 heb ik de opleiding (Master Special Educational Needs) richting Remedial Teaching afgerond. Een remedial teacher is een leerkracht die hulp verleent aan kinderen met leerproblemen of gedragsstoornissen.

Als afstudeeropdracht (meesterstuk) heb ik onderzocht hoe ik de taalontwikkeling van peuters, door middel van spelend leren, in een taalrijke en uitdagende omgeving, kan stimuleren in de kinderopvang. Dit om een goede overgang naar de basisschool te bevorderen. Ondertussen blijf ik niet stilzitten en blijf ik op de hoogte door middel van het volgen van cursussen zoals Kijk! voor peuters en heb ik in 2018 een HBO-opleiding gevolgd tot Pedagogisch beleidsmedewerker/ Coach met als specialisatie pedagogiek.

In 2022 ben ik gestart met de opleiding tot Expert Ontwikkelingsvoorsprong. Ik richt mij daarbij op peuters en kleuters.


Ontdekken in het park...

Welkom
U bent van harte welkom om een keer in De Springplank te komen kijken. Maak gerust een afspraak.


Tot ziens!
Angélique de Haze