De betekenis van een springplank:
1. veerkrachtige plank om zich af te zetten voor een sprong
2. uitgangspunt, middel dat men kiest om een bepaald doel te bereiken

Kokkerellen in de buitenspeelkeuken...


Kinderopvang met een plus
Waarom kiezen voor een kleinschalige opvang? Kinderen krijgen in een kleine groep de zorg, begeleiding en aandacht die ze nodig hebben. Wij willen een springplank bieden in de ontwikkeling van de kinderen.
Ieder kind heeft een eigen tempo, karakter, voorkeuren, fantasieën en talenten. Met een pedagogisch verantwoorde en enthousiaste aanpak nodigen wij uw kind uit om zich te ontplooien! Dit gebeurt in een veilige en sfeervolle omgeving, waar kinderen zich op het gemak voelen. 
Kernwoorden zijn: kleinschalig, huiselijk, transparant, creatief en prikkelend.De Springplank biedt:
• dagopvang en peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar
• buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
• óók flexibele opvang
• een gezellige, uitdagende en veilige omgeving
• zorg, deskundigheid, aandacht en begeleiding

De groepsruimte...
     De Springplank
werkt met:
   • maximaal 7 tot 10 kinderen in de groep
   • een vaste dagstructuur
   • dagritmekaarten om het dagprogramma aan te geven
   • activiteiten die aansluiten op de ontwikkelingsfasen en mogelijkheden van het kind
     activiteiten waarbij kinderen: Verwonderen - Verkennen - Experimenteren (VVE)
   • een doordachte pedagogische aanpak
   • een goed observatiesysteem - Kijk! 0-4 jaar   
   • een Ouderportaal en digitale schriftjes

   De Springplank heeft:
   • een interieur dat rust en structuur biedt
   • vaste hoeken zoals een huis- en constructiehoek en wisselende hoeken zoals een
     'natte' hoek

   • leuk en uitdagend speelgoed en ontwikkelingsmateriaal
     lieve, consequente, creatieve en enthousiaste juffen, die kansen zien en pakken