De Springplank biedt kinderen een veilige, vertrouwde en speelse omgeving. Wij willen u helpen bij het opvoeden van uw kind tot een zelfstandig persoon. Dat doen wij aan de hand van ons pedagogisch beleid, waarin het kind centraal staat! Net zo belangrijk is daarbij de omgang tussen de kinderen onderling en het samen spelen en werken.
Dat betekent in de praktijk dat uw kind de gelegenheid krijgt om de wereld te ontdekken op een eigen, unieke manier. Dat doet uw kind soms alleen, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, of met de andere kinderen in de groep. Ieder kind wordt gestimuleerd in de ontwikkeling, krijgt ruimte om dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe
oplossingen te zoeken.
 
Op pad met de laarzen aan!

 
 

    Doelen van onze pedagogische aanpak:
   • Geborgenheid en emotionele veiligheid bieden
   • De persoonlijke ontwikkeling stimuleren
   • Sociale vaardigheden aanleren
   • Leren omgaan met normen en waarden

   In het pedagogisch beleidsplan zijn deze vier basisdoelen onderverdeeld in de volgende thema's:
   Samen voel ik mij veilig - Kijk, zij doen het samen - Kijk, zo ziet mijn dag eruit - Kijk, ik kan veilig spelen
   Kijk, ik mag er zijn - Kijk, wij doen het samen - Kijk, ik kan 't zelf, het lukt me! - Kijk, ik voel, denk en
   ontdek -  L
uister, ik kan het zelf zeggen - Kijk, ik ben een lief kind - Kijk- ik kan dansen, zingen en iets maken.

   Zorg, deskundigheid en begeleiding - extra aandacht
   We zijn een kleinschalige opvang en werken met een ervaren leerkracht/remedial teacher. De opvang is dus  
   ook geschikt voor kinderen die behoefte hebben aan extra aandacht en/of meer uitdaging.
   Wij kijken gericht naar wat een kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ook tijdens de
   buitenschoolse opvang! Kinderen van 4 t/m 12 jaar vinden het ook fijn om na schooltijd uitgedaagd te worden
   en verschillende activiteiten te kunnen doen.