Welkom

 

De betekenis van een springplank:
1. veerkrachtige plank om zich af te zetten voor een sprong
2. uitgangspunt, middel dat men kiest om een bepaald doel te bereiken

Kinderopvang met een plus
Ieder kind heeft zijn eigen tempo, karakter, voorkeuren, fantasieën en talenten. Bij De Springplank mag ieder kind zijn zoals het is. Wij hebben oog voor het kind als individu en stimuleren zijn eigen inbreng. Zo ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
Met een pedagogisch verantwoorde en enthousiaste aanpak nodigen wij uw kind uit om zich te ontplooien. Bij ons vindt uw kind een veilige omgeving, waar het zich op z'n gemak voelt. Dat vinden wij net zo belangrijk als u!    


De Springplank biedt:
dagopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar
buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
óók flexibele opvang
een leuke, uitdagende en veilige omgeving
zorg, deskundigheid, aandacht en begeleiding
de mogelijkheid om te betalen voor de afgesproken contracturen

De Springplank werkt met:
maximaal 7 tot 10 kinderen in de groep
een goed opgeleide leerkracht met ruime onderwijservaring
een vaste dagstructuur
dagritmekaarten om het dagprogramma aan te geven
activiteiten die aansluiten op de mogelijkheden van het kind
een doordachte pedagogische aanpak
een goed observatiesysteem - Kijk! 0-4 jaarPret!
het VVE-programma Peuterplein
een Ouderportaal en digitale schriftjes


De Springplank heeft:
een interieur dat rust en structuur biedt
vaste hoeken zoals een huishoek, constructiehoek en een 'natte' hoek
leuk en uitdagend ontwikkelingsmateriaal